Regulamin i Cennik

Maksymalna ilość wędek

3

Otwarte

24/7

Zezwolenie dobowe:

75 zł

Łowisko doskonałe dla:

Karpiarzy

Regulamin łowiska

1. Wykupienie licencji na wędkowanie oraz przebywanie na terenie łowiska jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
2. Połów i pobyt na łowisku możliwy jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji stanowiska i wykupieniu zezwolenia.
3. Zezwolenie uprawnia do połowu na trzy wędki metodą włosową.
4. Zezwolenie dobowe upoważnia do wędkowania i przebywania na stanowisku od godziny 12.00 do godziny 12.00 kolejnego dnia.
5. Rozpakowanie i umiejscowienie obozowiska nie może ograniczać przejazdu do innych stanowisk.
6. Wędkować należy w obrębie swojego stanowiska zgodnie z podziałem stanowisk przedstawionym na mapce.
7. Przy wędkowaniu należy dołożyć wszelkich starań aby nie utrudniać wędkowania innym gościom łowiska.
8. Dopuszczone jest nęcenie: pelletem, kulami proteinowymi, zanętami sypkimi, gotowaną kukurydzą z ograniczeniem 3 kg/dobę na wędkującego.
9. Wymagane jest posiadanie:
– podbieraka o rozstawie ramion min. 100 cm,
– maty typu „kołyska” bądź „wanna” z brzegami wysokości minimum 15 cm,
– środka do dezynfekcji,
– żyłki głównej o minimalnej średnicy 0,30 mm.
10. Złowione ryby na czas sesji zdjęciowej bezwzględnie muszą być przechowywane w matach i polewane wodą.
11. Złowione ryby po odhaczeniu, zdezynfekowaniu i sesji zdjęciowej należy jak najszybciej wypuścić z powrotem do wody.
12. Przy dezynfekcji należy zwrócić szczególną uwagę aby środek dezynfekujący nie trafił na skrzela ryby.
13. Kradzież i kłusownictwo oraz niszczenie infrastruktury łowiska każdorazowo zgłaszane będą na policję.
14. Nie odpowiadamy za wypadki losowe i rzeczy pozostawione na łowisku.
15. Osoby, które wykupiły zezwolenie odpowiadają za osoby im towarzyszące.
16. Osoby towarzyszące przebywające na łowisku zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
17. Wszelkie odwiedziny osób wędkujących muszą być zgłoszone obsłudze łowiska i powinny odbywać się w godzinach 8-20.
18. Osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli zezwolenia, dowodu tożsamości oraz sprzętu łowiącego.
19. W przypadku podejrzenia o kradzież ryb wędkujący zobowiązuje się poddać kontroli rzeczy osobistych i samochodu.
20. Na łowisku zabrania się:
– kąpieli w łowisku,
– nadużywania alkoholu,
– załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC,
– zakłócania spokoju innym użytkownikom łowiska,
– palenia ognisk (poza wyznaczonym miejscem),
– zaśmiecania terenu łowiska,
– ingerencji w linię brzegową, niszczenia zieleni,
– niszczenia wyposażenia łowiska,
– stosowania plecionki jako linki głównej,
– wędkowania metodą inną niż włosową,
– stosowania haczyków typu longshank nailer,
– nęcenia surowym ziarnem kukurydzy, nęcenia orzechem tygrysim oraz zanętami na bazie chleba,
– przetrzymywania ryb w workach i siatkach,
– łowienia poza obrębem swojego stanowiska,
– używania markerów H,
– zabierania jakichkolwiek ryb,
– używania środków pływających poza modelami zdalnie sterowanymi,
– opuszczania terenu łowiska po godzinie 21.00 poza losowymi zdarzeniami, które muszą być zgłoszone obsłudze łowiska.
21. Osoby złapane na kradzieży ryb obciążeni będą karą pieniężną w wysokości 500 zł/kg.
22. Łowisko może zostać zamknięte na czas zawodów wędkarskich, zarybienia, leczenia ryb lub z innych powodów. Za zamknięcie łowiska nie jest zwracana żadna rekompensata.
23. Osoby nie przestrzegające niniejszego regulaminu będą wyproszone z łowiska, bez zwrotów poniesionych kosztów i możliwości ponownego wykupienia zezwolenia.
24. Ze względu na dużą głębokość zbiornika należy zachować szczególną ostrożność zbliżając się do brzegu.
25. Wędkarze i osoby towarzyszące biorą na siebie pełną odpowiedzialność cywilną w związku z ewentualnymi zdarzeniami zagrażającymi ich życiu lub zdrowiu podczas pobytu na łowisku.
26. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w trakcie trwania sezonu.

Obowiązuje metoda ZŁÓW i WYPUŚĆ

Nasza woda

Zapraszamy

Kontakt

kontakt@lowiskougentlemanow.pl

791 344 333

Odwiedź nas

Łowisko znajduje się we wsi Tarnowo Pałuckie 6 km na wschód od Wągrowca, około 50 km na północ od Poznania.